Hamachi sashimi & a Whisky Smash. Yup, my kinda lunch!

#FoodRevolution